Follow cellfourteen@mastond.social

За мен

Петър Тушков

Петър Валентинов Тушков. Роден на 21 септември 1977, София, България. Преводач, писател и редактор.

Снимката е от фотографа Николай Цинцарски.

Месторабота


Общественополезен труд


Книги


Роман

Сборници

Публикации в интернет


Разкази

Поезия

Откъси

На английски

Контакт


Открийте ме в Mastodon, Facebook, Instagram, Goodreads.

Или ми пишете и ще Ви отговоря възможно най-бързо:

contact@petertoushkov.eu