Follow cellfourteen@social.petertoushkov.eu

Е-книги за 17 милиона евро

Идеите са безплатни. Но книгите не са. Да поправим тази несправедливост. Предпоставката е, че са абсолютно наложителни две неща: българската книга да бъде подкрепяна в собствената си страна книгите да бъдат достъпни за повече хора в България Ако дотук сме съгласни, нататък е лесно. Ето моята луда идея за бъдещето на книгата в България и […]