Follow cellfourteen@social.petertoushkov.eu

Отдел „И“, where the hell art thou?

Отдел „И“, роман от Петър Тушков

Art thou gone AWOL?

Не, Отдел „И“ просто е с изчерпан тираж. Е-книгата може да се вземе само от акаунта ми в Buy me a coffee:

buymeacoffee.com/petertoushkov/e/52953

За изследователски цели или ако сте страстен читател на един скок от живот в кофата за боклук на фалита – пишете ми за #freedownload