Follow cellfourteen@social.petertoushkov.eu

Промяна в програмата

София. Дом на културата „Средец“. 18 февруари 2020 г. – Клуб по прогностика, евристика и фантастика „Иван Евремов“. „Хост/Гост“ – запис пред публика. Гостува Велко Милоев. Зала 213. Начало 19:30 ч.

Ще разговарям с Велко Милоев за Велко Милоев, но така също и за спомените му от общуването с Агоп Мелконян, впечатленията му от конкурса на името на Агоп, размисли за българската фантастика. За мен ще е съвсем нов подход към формата на предаването и публиката е добре дошла с въпроси към госта в края на интервюто.