Follow cellfourteen@social.petertoushkov.eu

Краят на седмица 23 (2021)

Антологията „Ти си абсолютна“.
Компютърно генериран макет за печатно издание на електронната антология „Ти си абсолютна“ (не е финална корица)

Подготовка за печатното издание на е-книгата „Ти си абсолютна“. В нея ще добавим още двама или трима автори, а моят разказ ще отпадне. All praise за Ана Хелс, която се присъедини като непоклатима сила и защитник на книгата към финансирането на скромния първоначален тираж, който ще отпечатаме.

Книгата излиза в поредицата „Модерните 100“ на издателство „Ерго“.

Картинката по-горе? Не е окончателен вариант, но е близо. Към участващите автори ще се добавят още имена и служебната информация на четвърта корица ще бъде различна. Рисунката на разгърнатата корица е от Милена Чолакова, която нарисува наново, разшири тази от е-книгата почти пиксел по пиксел с изключение може би на оченцето на птицата в средата, която всеки момент ще полети към южните страни. Дизайнът на корицата е от мен. Предпечатът вероятно също ще бъде от мен. Част от авторите бяха така добри да откликнат на поканата за участие директно от моя страна по линия на списание. „Сборище на трубадури“, а друга част участват в резултат на работата на съставителя Мартин Христов, който е и човекът с познанието как се реализират книги.

Отговорите на два въпроса, които изникват често по подробностите по-горе:

1. Моят разказ отпада от печатното издание, защото съм твърде тясно обвързан с издаването на книгата. Това е точката, от която няма връщане назад, моментът, когато никой не може да спре участник в съвместен проект да включи своя творба между тези на останалите участници.

2. Никъде в заглавието на антологията „Ти си абсолютна“ не фигурира думата „гъска“.

Ще отпечатаме книгата през следващите седмици и се надявам в бъдеще да продължим да издаваме антологии – вида по-трудни за осъществяване книги. Традиционно трудни за продаване, без съмнение най-сложни за отчитане на постъпления и съблюдаване на авторски права с десетките автори в тях. Умножете работата върху една антология по десет, двайсет антологии, около които издателят трябва да следи коректните правни взаимоотношения, и ще получите представа за какво говоря.

Струва ли си тогава? Някога такива антологии са се съставяли след подбор на съставителя от периодичния печат. Днес към този източник се прибавя бездънният океан на литературните сайтове. Не само бездънен, а и невъзможен за изчитане, територия на фрагментарното.

Антологиите могат да бъдат тематични, жанрови, юбилейни, да отразяват моментното състояние на литературния живот, програмната позиция на литературен кръг, възгледите на един редактор. Или да са насочени към търсенията на читателя с неизчепаемо любопитство за различните гледни точки в най-важното в литературата – човека и света, в който той пребивава.