Follow cellfourteen@social.petertoushkov.eu

Премиера на „Въздушните хора“

Както винаги, когато говоря в множествено число, то включва много, много хора – жури, редакционен състав на списанието, безкористни личности, притекли се на помощ в критичен момент със съвет, експертни умения и добра дума.