Follow cellfourteen@social.petertoushkov.eu

Премиера на „Въздушните хора“

Залата преди събитието. Сто празни места, празен подиум. Запалени прожектори на тавана, тъмносиви стени.
Театрална зала „Надежда“ в Столична библиотека

На 30 октомври 2023 проведохме премиерата на антологията „Въздушните хора“, съдържаща 23-те най-добри разказа от XI издание на Конкурса за кратък фантастичен разказ „Агоп Мелконян“. Това беше последното събитие по проекта на списание „Сборище на трубадури“, финансиран от Национален фонд „Култура“, и се радвам, че го доведохме до успешен край. От изготвянето на проекта до завършването му измина повече от година и половина, което измести в месеците традиционния ни ежегоден график, но за сметка на това финансирането ни позволи да обособим самостоятелен сайт за конкурса, да издадем антологията и да организираме две публични събития – едното за награждаването на отличените автори на разказите по първите места, другото за официалната премиера на антологията.

Както винаги, когато говоря в множествено число, то включва много, много хора – жури, редакционен състав на списанието, безкористни личности, притекли се на помощ в критичен момент със съвет, експертни умения и добра дума. На някои от тях им е омръзнало да споменавам имената им публично. До такава степен дори сравнително малък проект като този конкурс зависи от добрата воля и взаимопомощта на хората по организационната част – в предишни години само броят им в двете журита и администрацията е надхвърлял двайсет души.

Премиерата мина, антологията е в продажба в книжарницата на Озон и книжарницата на „Сборище на трубадури“.

Също така: последвайте списанието в социалната мрежа „Мастодон“ (доста по-добра от X, бивш Twitter, по мое мнение).