Follow cellfourteen@social.petertoushkov.eu

Краят на седмица 20 (2021)

Завършвам я със завръщане, снимка по снимка, в началото на един от походите, които решавахме да предприемем като деца.