Follow cellfourteen@social.petertoushkov.eu

Публикация в Нова социална поезия – Кода Импекс, гл. 3

Нова Импекс публикува още един откъс от романа ми Кода Социална Поезия, този път Глава 3. Нищо не е сигурно в този роман с изключително ненадежден разказвач. Прочетете главата: „Хотел „Нова Дружба“ (списание „Нова социална поезия“, бр. 36, септември, 2022, ISSN 2603-543X).