Follow cellfourteen@mastond.social

Публикация на откъс: Гл. 1, Ч. II, Вазев 1897

Списание „Нова социална поезия“, в бр. 27, ноември 2022, публикува откъс от втората новела за „Вазев“ („Вазев, 1897. Пропаст“).

Публикация в Нова социална поезия – Кода Импекс, гл. 3

Нова Импекс публикува още един откъс от романа ми Кода Социална Поезия, този път Глава 3.

Кода Импекс в „Антология III“

Трудно е за вярване, но критичната точка беше описанието на двама души, танцуващи танго в съмнителен бар някъде в град Манагуа.