Follow cellfourteen@social.petertoushkov.eu

Публикация във в. Стършел

Преводна публикация на разказа „Историята на на едно търговско предприятие“ от А.П. Чехов във в. „Стършел“, бр. 3941, 25 март 2022 г.

Това е вторият превод, който преди време правих от Чехов (трябва да потърся първия).

„Историята на на едно търговско предприятие“ от А.П. Чехов, превод от руски Петър Тушков, публикация във в. „Стършел“, бр. 3941, 25 март 2022 г.

Никога, абсолютно никога не съм си и помислял, че мога да публикувам нещо в този вестник със 76-годишна история (осн. 1946). Технически не съм – Чехов заслужава поздравленията. Поводът да изпратя разказа на редакционния имейл на вестника беше книгата „Приготвяне на багажа за път“ на Мартин Петков, на чиято корица има няколко думи от главния редактор на „Стършел“ Михаил Вешим.