Follow cellfourteen@social.petertoushkov.eu

Публикация на откъс: Гл. 1, Ч. II, Вазев 1897

Калоян Богданов, Портрет на художник 14

Списание „Нова социална поезия“, в бр. 27, ноември 2022, публикува откъс от втората новела за „Вазев“ („Вазев, 1897. Пропаст“). Вижте съдържанието на целия брой 37.

Контекст: Това е Гл. 1 от Ч. II от романа „Вазев“, преди да разделя трите му части на три новели. Ако откъсът ви хареса, в края на миналата година първата новела („Вазев, 1887“) излезе самостоятелно в сборника ми „Блуграс“ (изд. „Ерго“, 2021).