Follow cellfourteen@social.petertoushkov.eu

Красивата гайша и Кода Импекс

Повече информация за един разказ, един роман и едно кафе.

Декемврийски брой на списанието

Приятно-дразнещо е да си представим, че писатели от едната до другата пълна крайност разказват не на шега, за да задържат вниманието на тази аудитория.