Follow cellfourteen@mastond.social

Лоши новини от Страната на читателите

Питам се – как в България някой все още чете българска фантастика?

Декемврийски брой на списанието

Приятно-дразнещо е да си представим, че писатели от едната до другата пълна крайност разказват не на шега, за да задържат вниманието на тази аудитория.